SUD-EST CLASSIQUE MIDI OSSAU

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Gran clàssica dels pirineus per excel.lència. Escalada feta per Pol, Aniol i Parrella.