Alta de soci

⁠I M P O R T A N T

 

Descarregat i emplena l‘ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA CORE i el de CESSIÓ DE DADES pel compliment de llei de protecció de dades. un cop complimentada ens la fas arribar per correu electrònic a info@gemi.cat

NO es donarà d’alta a un nou soci/a fins a no rebre els documents anteriors complimentats i el justificante de la transferencia.


  SiNo
  (Quota anual 70,00 € per persona i obligatori disposar de llicència C de la FEEC o superior)
  SiNo (Per a informació sobre les diferents modalitats de llicències consulteu la informació de les llicències FEEC 2024) SiNo

  BENEFICIARIS
  SiNo SiNo
  SiNo SiNo
  SiNo SiNo
  SiNo SiNo
  DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (Si us plau ompliu totes les dades del IBAN) QÜOTA ANUAL 20 € ( Persona titular, inclou parella i fills menors de 18 anys ) FITXER DE DADES Dono el meu consentiment per que aquestes dades siguin incloses en un fitxer propietat del GEMI per la seva gestió. En cap cas, podran ser cedides a tercers sense la meva autorització, excepte quan es sol·liciti llicència federativa. En aquest cas totes les dades, excloses les bancàries, es proporcionaran a la FEEC, per la gestió de la esmentada llicència.