EXCURSIÓ MATINAL PER LA GARROTXA

DIUMENGE, 1 de DESEMBRE de 2013

COORDINADOR :  QUINI

RECORDEU QUE PER FER L’INSCRIPCIÓ A L’EXCURSIÓ CAL ENVIAR UN  E-MAIL A  gemi@moia.cat