Escalada a Oliana

oliana2                                      Escalada portada a terme a la cinglera dels esplovins. La via escollida es la integral Alfa Centauro-Platinium. Jordi,Aniol,Parrella