Matinals pel Moianès – Calders 02/02/2020

Un total de 74 caminadors han gaudai de la matinal a Calders seguint la canal de la Central Elèctrica Jorba un impressionant obre d’enginyeria construïda entre els anys 1906 i 1912. L’obra va ser ideada per Pere Jorba i Gassó, creador de la colònia Jorba. El 1905 va obtenir el permís per la construcció del canal, tambe hem pogut gaudir del Forat Micó, peculiar cavitat formada per una balma que les acumulacions de pedra tosca l’han tancat parcialment donant-li un aspecte de cova.