MAS-COLOMER roques del benet

via clàssica de les roques del benet. Albert, Ivan i Parrella