ESTORACH cara nord pollegó inferior pedraforca

una petita joia de l´escalada al massís.Bona roca,desequipada i on els friends fan la seva feina. Ivan i Parrella